"Det med småt"

Herunder finder du mine generelle betingelser for indgåelse af en aftale om bryllupsfotografering, konfirmationsfoto eller barnedåbsfotografering.

Erfaring!... gør rigtig meget. Jeg har mange års erfaring, og er helt tilbage til starten af min fotografkarriere uddannet reklamefotograf, og har praktiseret i mange år. Det giver mig en kant i fht. hvad der skal tages højde for både inden, under og efter en bryllupsfotografring.

Siden har jeg uddannet mig indenfor digitale dicipliner som billedbandling, web produktion og backup strategier. Herudover går jeg ikke på kompromis med udstyr, backupudstyr, backup planer i tilfælde af dårligt vejr.

Så 7-9-13 har jeg endnu ikke haft brug for, at aflyse en aftale, men for at have rene linjer, er det alligevel på sin plads, at have nedenstående på skrift, så alle kender til de konditioner vi opererer under.

Januar 2024


 • Aftalens indgåelse. Når diverse mails og samtaler har afgjort forholdene omkring opgavens udførelse, evt ved personligt møde, fremsendes endelig bekræftelse på email. Ved fysisk møde indregner jeg 30 min uden beregning, herefter faktureres timepris (600,- kr)
 • Sygdom. Ved sygdom eller ulykke vil en passende afløser forsøgt at blive fundet. Skulle det hænde, at en afløser ikke kan findes, kan aftalen annulleres og al betaling blive refunderet. Fotografen kan ikke holdes til ansvar ifm. tyveri og skader som finder sted ifm. arrangementet.
 • Aflysning fra kundens side. Jeg har "i gamle dage" opereret med depositum - men har ikke fundet dette nødvendigt i rigtigt mange år. At hyre en fotograf til sit bryllup, ofte langt ud i fremtiden, er baseret på tillid. Denne tillid har jeg også altid vist kunderne, og ikke fundet det nødvendigt at opkræve penge inden opgaven er udført.
  SKULLE en aflysning fra kundens side blive nødvendig, stoler jeg på, at dette meddeles undertegnede på linje med kirke, festvenue og musikere.
 • Forsinkelser. Hvis forsinkelser opstår, i fht til den aftalte tidsplan, som gør, at opgaven trækker ud over aftalte tid, faktureres til fotograf timepris á kr. 1.200,-. Dette gælder i alle forhold, både vedrørende tid før vielse, under vielse, transport videre fra vielse, udeblivelse af essentielle personer på planlagte fotos, forsinkelse på festvenue mv.
 • I fht til tid inkluderet i fotopakker,er nedenstående gældende.
  Pakke 1: 1,5 time
  Pakke 2: 2 timer
  Pakke 3: 3 timer
 • Betaling. Betaling finder sted, når billeder i fuld høj opløsning ligger klar til download, ca 14 dage efter opgaven er fuldført. Indtil da , vil nogle billeder ligge til download i lav opløsning og med vandmærke. Ligeledes skal betaling have fundet sted inden print og digitalt medie (CD/USB) udleveres.
 • Udstyr. Jeg har altid udstyr med til inde og ude, samt ekstra kamera og teknik. Men udstyr er bare teknik, og det kan bryde ned, uanset prisen. Jeg har endnu aldrig oplevet dette, men skulle det ske, vil jeg gøre alt for at fremskaffe andet udstyr, og gennemføre det jeg kan af aftalen. Jeg kan ikke holdes ansvarlig for sådan et nedbrud, medmindre det skyldes dårlig vedligeholdelse.
 • Force Majeure. Fotografen kan ikke holdes til ansvar ved forhold som er udenfor dennes kontrol , herunder evt nedlukning af landet gr. pandemi, dødsfald, krig eller anden udefrakommende forhindring.
 • Hvis der efter opgavens udførelse mistes billeder, kan parret få refunderet et beløb, svarende til det procentmæssige tab: f.eks. 10% tab = 10% refundering af det totale beløb for dækningen. Dog skal det siges, at jeg altid har min. backups både fysisk lokalt og flere steder i skyen. Så dette har jeg heller aldrig oplevet.